Jdi na obsah Jdi na menu
 


                       

Rady a pokyny pro mladou nevěstu, kterak se chovati a jak zacházeti s intimními a osobními vztahy ve svazku manželském ke prospěchu
nezrušitelnosti této požehnané svátosti a pro slávu boží

Napsala Ruth Smythersová, milovaná žena reverenda L.D. Smytherse, pastora
arkadické metodistické církve, při výročním regionálním shromáždění. Vydáno
léta páně 1894.

Pro citlivou mladou ženu, které se dostalo řádné vychování jest svatební
den paradoxně dnem nejšťastnějším a nejhrůznějším zároveň. Kladným
okamžikem jest svatba sama o sobě, kdy je nevěsta středem pozornosti a
odehrává se krásný, Bohem požehnaný ceremoniál, který symbolizuje její
triumf nad mužem, kterého si k sobě připoutala, aby vyplňoval všechny její
tužby po zbytek života pozemského.

Zápornou chvílí jest pak svatební noc, kdy se nevěsta musí vykoupiti
takříkajíc tím, že bude poprvé čeliti hrůze sexuální zkušenosti. Za těchto
okolností poslyšte, drahá čtenářko šokující pravdu. Některé ženy očekávají
zkoušku ohněm o svatební noci s radostí, takových pocitů se vyvarujme!
Sobecký a tělesně založený manžel může lehce takového nevěstina smýšlení
zneužíti. Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo
manželství: dávati se musí pomálu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí. Jinak by
se mohlo přihoditi, že manželství stane se místem pro ukájení živočišných
tužeb.

Na druhou stranu, utlačování nevěsty nemusí vždy zacházet do krajnosti.
Ačkoli je sex v tom nejlepším případě odporný a v nejhorším případě
bezbožný, bolestivý a ponižující zážitek, musí se přetrpěti, a ženy tak
činí od počátků věků. Odměnou budiž jim svátost monogamního domova a dětí
jež touto cestou vznikají.


Pro nevěstu je ve většině případů zbytečné brániti se ženichovým
započínáním sexuálního aktu. Ideálním manželem byl by ten, kdo by k své
ženě přistoupil pouze na její vlastní žádost a pouze z důvodu zploditi
potomstva. Takové jemnosti a nesobeckosti však od průměrného muže očekávati
nelze. Většina mužů, pokud nežije v sebezapření, bude sex vymáhati téměř
denně. Moudrá nevěsta statečně protrpí nejvýše dva sexuální zážitky týdně v
prvních měsících manželství a postupem času by se měla všemi možnými
způsoby snažiti, aby se četnost styků snižovala. V tomto ohledu se použíti
dá předstíraná nemoc, ospalost či bolesti hlavy. S úspěchem se setkávají
také večerní hádky, škorpení, popichování, sekýrování a hašteření zhruba
hodinu předtím, kdy obvykle započíná svádění.

Chytré ženy mají v zásobě novou a lepší metodu, jak odmítnouti a odraditi
manžela s jeho milostnými návrhy. Dobrá manželka může čekat, že do konce
prvního roku manželství se jí podaří snížit častost intimních sblížení na
jedno týdně a do konce pátého roku svazku manželského na jedno měsíčně.
Mnoha ženám se podařilo do desátého výročí sňatku poroditi děti všechny a
docíliti úplného ukončení sexuálního vztahu se svým manželem. V tomto
období se mohou spolehnouti, že láska k dětem a společenský nátlak jejich
muže doma udrží. Tak jako si moudrá nevěsta vždy ví rady, jak udržet
četnost pohlavních styků co nejníže, stejnou pozornost musí věnovati také
tomu, aby to byla ona, kdo řídí druh a stupeň styku. Většina mužů jest od
přírody spíše perverzní, a když žena vyjde i jen půl kroku vstříc, může to
znamenat příval nejodpornějších výmyslů jeho. Třeba mimo jiné provozovati
normální sex v nenormálních polohách, dotýkati se ženina těla ústy a své
odporné vzrušené tělo nastavovati k ústům své ženy. Když jest muž odmítán
začnou se projevovati nechutné mužské zvyky, ke kterým jest v takové
situaci každý manžel náchylný. Mluví o sexu, čte příběhy o sexu, je často
nahý, prohlíží si fotografie nebo kresby znázorňující nebo připomínající
sex. Moudrá nevěsta nikdy nedovolí, aby její muž viděl její tělo
neoblečení, a nikdy nedopustí, aby on ukazoval své vysvlečené tělo jí.

Pokud se sexu nejde vyhnouti, jest nezbytno, aby se provozoval v naprosté

tmě. Spousta žen považuje za rozumné a užitečné nosit silnou bavlněnou
noční košili a manžela oblékat do řádného pyžama. Noční úbory si manželé
obléknou každý v jiném pokoji a při pohlavním aktu si je nemusí svlékati,
tudíž dojde k nejnutnějšímu a nejmenšímu odhalení těl. Ve chvíli, kdy má
nevěsta oblečenou košili a zhasla už všechna světla, postaví se tiše k
posteli a očekává svého ženicha. Ten když tápavě vstoupí do místnosti,
neměla by žena vydávati žádného zvuku, neboť by tomu mohl porozuměti jako
povzbuzení. Měla by ho nechat tápati ve tmě. Vždy jest naděje, že třeba
zakopne a způsobí si malé zranění, kterého by mohla žena využíti jako
výmluvy a odepříti mu pohlavní styk.

Když ji najde, měla by manželka ležeti co nejtoporněji. Jakýkoli tělesný
pohyb z její strany by si mohl optimistický manžel vyložiti jako vzrušení
sexuální. Pokud se ji chystá políbiti na rty stačí, když trochu stočí
hlavu, a jeho polibek skončí někde na tváři. Pokud se ji chystá políbiti
ruku, měla by ji sevřít v pěst. Pokud ji nadzvedne noční košili a pokusí se
ji políbiti kdekoli jinde, měla by si ji okamžitě stáhnouti, kam patří, a
vyskočiti z postele se slovy, že ji příroda volá tam, kam musí i král.
Tohle určitě potlačí jeho touhu líbati zakázaná území. Když se manžel snaží
ženu svésti necudnými řečmi, vymyslí si nějakou nesexuální a triviální
otázku, kterou mu z ničeho nic položí. Jakmile muž na ni odpoví, měla by
udržovati konversaci na ono téma, i kdyby bylo sebenicotnější. Nakonec
manžel pochopí, že když vyžaduje pohlavní styk, musí v tom pokračovati jen
bez milostné přípravy. Moudrá žena si nenechá vyhrnout noční košili dále
než k pasu a dovolí nejvýše, aby si muž rozepnul poklopec u pyžama, aby
mohlo dojít ke spojení. Manželka jen po celou dobu, co on funí a vzdychá,
úplně tiše nebo si bručí něco o domácích pracích. A hlavně musí ležeti
úplně nehybně a nikdy za žádných okolností nezamručí ani nezasténá, dokud
styk neskončí. Hned jak muž dokončí pohlavní akt, začne ho moudrá žena
sekýrovati stran drobných úloh, které si přeje, aby ráno vykonal. Spoustě
mužů přináší největší sexuální uspokojení právě to poklidné konečné
vyčerpání těsně po pohlavním aktu, a tak je pro ženu nutno zajistiti, aby v
takové chvíli nenastal okamžik klidu, který by si manžel vychutnal. Jinak
by mu to mohlo dodati odvahy, aby se znovu pokusil o pohlavní sblížení.

Manželka může být ráda za jednu povzbudivou skutečnost. Celý život
vychovávala jejího muže škola, církev, jeho rodina a společnost okolo něj k
pocitu viny pro jeho pohlavní touhy. Přichází tedy ve svazek manželský
kajícně a studem zahalen, už napůl přemožen a zdolán. Moudrá žena se chopí
takové výhody a pozvolna sleduje svůj cíl: nejdříve omezování ve svůj
prospěch a poté svého manžela úplně oprostí od sexuálního vyjadřování.
Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství:
dávati se musí pomálu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí.